Μοτοποδηλάτων                                               
 Μοτοσυκλετών
 Φ.Ι.Χ.
 Φ.Ι.Χ.- Αγροτικά
 Φ.Δ.Χ.
 Rent  A  Car
 Rent  A  Moto
 Λεωφορείων
 Σκαφών    (βλ. χρήσιμες συμβουλές)
 Πυρός  -  Κλοπής   (βλ. χρήσιμες συμβουλές)
 Σεισμού
 Αστικής  Ευθύνης    (βλ. χρήσιμες συμβουλές)
 Επαγγελματικής  Αστικής  Ευθύνης
 Νομικής  Προστασίας
 Μεταφορών
 Ζωής    (βλ. χρήσιμες συμβουλές)
 Νοσοκομειακής  Περίθαλψης
 Προσωπικών  Ατυχημάτων
 Σοβαρών  Ασθενειών
 Απώλειας  Εισοδήματος
 Ταξιδιωτικές  Ασφαλίσεις
 Τεχνικές Ασφαλίσεις
 Φωτοβολταικών
 Αποταμιευτικά  &  Σπουδαστικά  Προγράμματα
 Συνταξιοδοτικά  Προγράμματα
 Εξειδικευμένες  Ασφαλίσεις  (Σκύλων-Μελών Δ.Σ.-Απαγωγής & Λύτρων-Εργων Τέχνης  κ.α.)