αρχικήεπικοινωνία

Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή σελίδας σε φίλο

Αναζήτηση:

 
Αρχική
Υπηρεσίες
Συνεργάτες
Συνεργαζόμενες Εταιρίες
Εγκαταστάσεις
Χρήσιμες Συμβουλές
Προσφορές
Διαφημίσεις
 
Αρχική / Εκπτώσεις δαπανών από τα βιβλία των επιχειρήσεων
Εκπτώσεις δαπανών από τα βιβλία των επιχειρήσεων

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1142/24-4-1997 του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 14 παρ.2, αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της περ.β’ της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Με τις νέες διατάξεις τροποποιήθηκαν τα ποσά των δαπανών συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων, των επιβατικών Ι.Χ. που μπορούν οι επιχειρήσεις να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά είναι δικά τους ή είναι μισθωμένα από τρίτους. Τα νέα ποσοστά είναι τα εξής: Για αυτοκίνητο μέχρι 1.400 κ.ε. αναγνωρίζεται προς έκπτωση ποσοστό 60% των προαναφερθεισών δαπανών και για αυτοκίνητο μεγαλύτερου των 1.400 κ.ε. κυβισμού, ποσοστό 25%. Στο πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται κατά ρητή διατύπωση του νόμου και τα μισθωτά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στις επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (εταιρίες leasing). Λόγω της γενικής διατύπωσης των διατάξεων, ο περιορισμός των μισθωμάτων στο πιο πάνω ποσοστό αφορά και τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. που μισθώνονται από αλλοδαπή εταιρία leasing. Επίσης, αφορά και τη μίσθωση αυτοκινήτων μικτής χρήσης, όπως για παράδειγμα station wagon, τα οποία βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.Δ.833/1971 θεωρούνται ως επιβατικά αυτοκίνητα.

Αντίθετα, ο πιο πάνω περιορισμός των δαπανών αυτοκινήτων δεν αφορά τα μισθώματα επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. που καταβάλλονται σε λοιπές επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επειδή στο νόμο γίνεται ρητή αναφορά για μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και μόνο. Επομένως, τα μισθώματα που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων εκτός  LEASING, για μισθώσεις επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. ανεξάρτητα του χρόνου μίσθωσης αυτών και με τη προϋπόθεση ότι τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, όπως αυτό ίσχυε και πριν την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

Με το Ν.3296/14-12-2004 τροποποιήθηκε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ ως εξής: Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για Ε.Ι.Χ. μέχρι 1.600 κυβικά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι 60% του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης (ισχύς από 1/12005).

Τέλος με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ.1139/08.12.06 σχετικά με την έκπτωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης το οποίο έχουν μισθώσει από εταιρείες leasing, ρητά διευκρινίζεται ότι τα μισθώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (εκτός leasing),ανεξάρτητα αν οι εταιρείες αυτές έχουν αγοράσει το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ή το έχουν μισθώσει από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκπίπτουν από τo ακαθάριστο των επιχειρήσεων χωρίς τους περιορισμούς που αναφέρονται στην περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση μίσθωσης προβλέπεται η αγορά των αυτοκινήτων από τη μισθωτήριο επιχείρηση σε προσυμφωνημένη τιμή (σύμβαση leasing εν τοις πράγμασι).

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων είναι διαφορετική στην περίπτωση που οι δαπάνες καταβλήθηκαν σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης – Leasing – (60% ή 25%) ή σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων – Μακροχρόνια Μίσθωση – (100%).

Διευκρινήσεις:
• Στις δαπάνες συμπεριλαμβάνονται, εκτός της αξίας του οχήματος, και όλες οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου π.χ. ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, συντήρηση, επισκευές, αντικατάσταση ελαστικών κτλ.

• Ο Φ.Π.Α. που βαρύνει την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ή την ενοικίαση δεν εκπίπτει από το Φ.Π.Α. των αγορών σε καμία περίπτωση για Ε.Ι.Χ. ή Jeep μέχρι εννιά θέσεις, άσχετα αν η άδεια του αυτοκινήτου έχει βγει από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών και σαν αυτοκίνητο μικτής χρήσης. Ο Φ.Π.Α. εκπίπτει σαν έξοδο από τη φορολογία εισοδήματος με περιορισμό της έκπτωσης στο 60 ή 25%, ανάλογα αν το μισθωμένο αυτοκίνητο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από 1.600 κυβικά (εάν καταβλήθηκε σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης) και κατά 100% (αν καταβλήθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων).

• Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτοί αναφέρονται ρητά στο νόμο (γιατροί, οδοντίατροι κτλ.) υπάρχει περιορισμός της έκπτωσης των δαπανών αγοράς, συντήρησης, κυκλοφορίας, επισκευής κτλ. για  Ε.Ι.Χ. και Jeep, ανεξάρτητα αν αγοράσουν ή αν κάνουν χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) στο 25% της ετήσιας δαπάνης για τις ανωτέρω αιτίες και μέχρι 3% στο ύψος των ακαθάριστων αμοιβών τους. Αντίθετα, δεν υπάρχει περιορισμός και εκπίπτουν κατά 100% όλες οι ανωτέρω δαπάνες, αν κάνουν μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου (Άρθρου 49 παρ.2 Ν.2238/1994 (ο περιορισμός αναφέρεται μόνο για μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης)).

 

 

© Copyright 2008 - 2018

Είσοδος

 

powered by CM-Easy